Lindved Gymnastikforening

DGI Trænerguiden


På DGI Trænerguiden kan du finde inspiration og værktøjer til at planlægge dine træningstimer.
Læs mere her

Principper


Lindved Gymnastikforening

 

Principper for foreningens virke:

 
1. De vedtagne vedtægter er foreningens grundlag. Det betyder:
 • at foreningen er en solidarisk helhed.
 • at ingen afdeling fremmer egne interesser på bekostning af andre afdelinger.
 • at foreningen består af fem selvstændige afdelinger, der hver styres af en formand.
 • at hver afdeling nedsætter et udvalg, der hjælper afdelingsformanden i det daglige arbejde
 • at ungdomsarbejdet har første prioritet i overensstemmelse med kommunens politiske mål.
 • at den enkelte afdeling er suværent besluttende inden for den godkendte budgetramme.  
2. De vedtagne budgetlægningsregler danner grundlag for:
 • at den enkelte afdeling laver et budget efter de regler, bestyrelsen har vedtaget.
 • at budgettet godkendes af bestyrelsen.
 • at der skal tilstræbes en balence mellem indtægter og udgifter.
 • at der sker en koordinering af kontingenterne mellem afdelingerne.
 • at opstår der et særligt økonomisk behov i en afdeling, tages det op i bestyrelsen med henblik på en løsning.   
3. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, hvilket indebærer:
 • at bestyrelsen disponerer over de kommunale tilskud og tilskuddet fra LG´s Venner, for at være  i stand til:
 • at styre det budgetterede underskud.
 • at kunne indkøbe manglende materialer til en afdeling med ekstra behov.
 • at kunne sikre uddannelse af ledere og instruktører og trænere.
 • at kunne fremme PR-aktiviteter og sponsorpleje.
 at bestyrelsen træffer beslutning vedrørende:
 • kurser
 • trænerlønninger
 • kontingenter
PR - herunder hvem, der har kontakt med hvem uden for klubben:
 • aviser
 • kommunen
 • LG´s Venner
 • foreninger/organisationer
 • sponsorer
 • ekstra udgifter til materiel af enhver art.
  at bestyrelsens beslutninger respekteres og efterleves.

Bliv træner

Se mere her
Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Lindved Gymnastikforening | Sognegårdsvej 1B | 7100 Vejle | Tlf.: 25342883