Lindved Gymnastikforening

DGI Trænerguiden


På DGI Trænerguiden kan du finde inspiration og værktøjer til at planlægge dine træningstimer.
Læs mere her

Principper


Lindved Gymnastikforening

 

Principper for foreningens virke:

 
1. De vedtagne vedtægter er foreningens grundlag. Det betyder:
 • at foreningen er en solidarisk helhed.
 • at ingen afdeling fremmer egne interesser på bekostning af andre afdelinger.
 • at foreningen består af fem selvstændige afdelinger, der hver styres af en formand.
 • at hver afdeling nedsætter et udvalg, der hjælper afdelingsformanden i det daglige arbejde
 • at ungdomsarbejdet har første prioritet i overensstemmelse med kommunens politiske mål.
 • at den enkelte afdeling er suværent besluttende inden for den godkendte budgetramme.  
2. De vedtagne budgetlægningsregler danner grundlag for:
 • at den enkelte afdeling laver et budget efter de regler, bestyrelsen har vedtaget.
 • at budgettet godkendes af bestyrelsen.
 • at der skal tilstræbes en balence mellem indtægter og udgifter.
 • at der sker en koordinering af kontingenterne mellem afdelingerne.
 • at opstår der et særligt økonomisk behov i en afdeling, tages det op i bestyrelsen med henblik på en løsning.   
3. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne, hvilket indebærer:
 • at bestyrelsen disponerer over de kommunale tilskud og tilskuddet fra LG´s Venner, for at være  i stand til:
 • at styre det budgetterede underskud.
 • at kunne indkøbe manglende materialer til en afdeling med ekstra behov.
 • at kunne sikre uddannelse af ledere og instruktører og trænere.
 • at kunne fremme PR-aktiviteter og sponsorpleje.
 at bestyrelsen træffer beslutning vedrørende:
 • kurser
 • trænerlønninger
 • kontingenter
PR - herunder hvem, der har kontakt med hvem uden for klubben:
 • aviser
 • kommunen
 • LG´s Venner
 • foreninger/organisationer
 • sponsorer
 • ekstra udgifter til materiel af enhver art.
  at bestyrelsens beslutninger respekteres og efterleves.

Bliv træner

Se mere her
Kalender
Besøg vores side
Lindved Gymnastikforening | Sognegårdsvej 1B | 7100 Vejle | Tlf.: 25342883