Lindved Gymnastikforening

DGI Trænerguiden


På DGI Trænerguiden kan du finde inspiration og værktøjer til at planlægge dine træningstimer.
Læs mere her

Handelsbetingelser


Køb og betaling af abonnement aftaler


Ved køb af abonnement aftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Lindved Gymnastikforening er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Lindved Gymnastikforening må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Lindved Gymnastikforening er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Lindved Gymnastikforening eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.
Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Lindved Gymnastikforening ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
Ændring af kontokort kan foretages på http://www.lindved-gf.dk/Min-konto under punktet abonnement.
 

Fortrydelsesret


I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 

Behandling af personoplysninger


Lindved Gymnastikforening har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Lindved Gymnastikforening indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.
De personoplysningerder behandles er navn, adresse og e-mail adresse.
Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.
Ved handel gennem webshoppen på www.[...].dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Lindved Gymnastikforening, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.
I overensstemmelse med Persondataloven, vil Lindved Gymnastikforening som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer. En registreret kan til enhver tid over for Lindved Gymnastikforening gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
 

Kontakt og virksomhedsoplysninger


Lindved Gymnastikforening fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Lindved Gymnastikforening
Sognegårdsvej 1B
7100 Vejle
CVR-nr: 29342016
Tlf.: +45 75851499
E-mail: bts_lindved@hotmail.com
Tilmeld og online-betaling
Læs mere her

Bliv træner

Se mere her
Kalender
Besøg vores side
Lindved Gymnastikforening | Sognegårdsvej 1B | 7100 Vejle | Tlf.: 25342883